18 de maig 2015

En Mediació: valors de pau

En un moment com l'actual, amb una societat greument castigada per la situació econòmica i les retallades dels diferents governs de dretes, necessitem mecanismes que ajudin a garantir una convivència en pau, ajudant a les persones a poder adaptar-se a nous escenaris i noves maneres de relacionar-se. Aquí, la mediació esdevé una eina clau com a resolució de conflictes, personals i comunitaris.

Encara molt desconeguts, els processos de mediació apareixen en escena quan les persones decideixen no acudir a un tercer per resoldre els seus problemes i acatar les seves decisions, sinó que assumeixen el compromís d'intentar solucionar el conflicte per si mateixos ajudats per un tercer imparcial: el mediador. Aquesta lògica funciona en l'àmbit de la família, dels negocis i empreses, del consum, i també en l'àmbit comunitari. Catalunya fa anys que impulsa aquests mecanismes, no sempre amb la cobertura legislativa i administrativa adient, però amb numerosos professionals que es deixen la pell per a dotar de qualitat els processos de mediació i els acords.

La mediació per a molts resulta clau, en aquests moments. No només pel seu poder a l'hora de crear espais de diàleg i comunicació realment productiva perquè quan les parts són les protagonistes, el nivell de compliment i èxit dels acords és molt alt; sinó pel què contribueix a una manera de relacionar-se en pau.

No fa massa temps, parlar de pau anava lligat a contextos de solidaritat i cooperació, de conflictes armats. Enguany, molts de nosaltres sabem que aquest concepte és fonamental també aquí, a casa nostre. Els què estimem la mediació entenem aquesta com una petita peça del gran puzzle de la convivència per tal a promoure una comunitat més responsable, més conscient de la desigualtat, més autònoma i capaç, més adulta i madura.

Els serveis de mediació comunitària públics han estat impulsats principalment per governs locals d'esquerres, conscients de la necessitat d'interl·locutors veïnals, que treballin amb una lògica intercultural i intergeneracional, esforçant-se per garantir la convivència des de l'escenari mateix del conflicte, promovent actituds de cooperació i empatia entre els seus ciutadans i ciutadanes.

Ara, més que mai, la mediació és un element a potenciar. Aquells que apostem per lo públic, que apostem per la pau social, que coneixem de les desavinences que poden sorgir al carrer amb repercusió ciutadana, que entenem la necessitat d'eines eficaces per a fomentar una societat més empoderada i més assertiva, més sensible a l'altre, i amb més recursos per prendre decisions... entenem el valor dels serveis públics de mediació. Desencadenant de solucions, germen de relacions de concòrdia. La mediació ha de ser un instrument més a potenciar, a disposició de responsables polítics i ciutadania en general.

Article publicat a Endavant Digital (18.5.2015)