16 de març 2015

Gràcies. I Premi Acord al llibre “El Abogado en la mediación” en el Congrés de la mediació en l’advocacia
 L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona ha lliurat el I Premi Acord al llibre “El Abogado en la Mediación” durant el I Congrés de la Mediació de l’Advocacia.

Coincidint amb l’aniversari de l’entrada en vigor de la primera Llei de Mediació familiar a  Catalunya (2001), l’ICAB ha organitzat aquest mes de març el I Congrés de la Mediació de l’advocacia a la seva seu a Barcelona. Un esdeveniment que pretén explicar als professionals de l’àmbit jurídic l’ús de la mediació com eina per a resoldre els conflictes, i fer desaparèixer possibles reticències per part dels advocats a difondre la mediació.

Per primera vegada s’ha convocat el premi Acord, mitjançant el qual es guardona un article, assaig o llibre que versi sobre “la mediació i l’exercici de l’advocacia”. El premi neix amb la voluntat de continuïtat i de ser una eina de treball i de difusió de la mediació. I en aquesta ocasió, el treball guardonat ha estat “El Abogado en la Mediación” del Sr. Juan F. López i la Sra. Paqui Soriano, advocats i mediadors ambdós.

Sens dubte aquest guardó no fa més que generar estímul i motivació per a continuar treballant per la divulgació i el treball col·laboratiu entre professionals en l’àmbit de la mediació. Premis com aquests fan que la tasca d'investigació, de coordinació amb d'altres disciplines, d'aprenentatge d'altres professionals sigui el nostre camí a seguir. Vull expresar el meu agraïment al Comité Científic que ha actuat com a Jurat, al Centre de Mediació de Catalunya, a l'ICAB i a tots aquells i aquelles que han cregut en algun moment en nosaltres com a generadors d'opinió.

Som molts els què creiem que només treballant en equip farem d'aquesta professió un àmbit d'excel·lència. Només sumant millorarem el nostre servei al ciutadà, al client, a les persones que ens cerquen per agafar les rendes de la seva vida i donar solució als seus reptes, crisi i problemes. Volem esdevenir peces del gran engranatge de la mediació a Catalunya, petites però constants, modestes però valentes. Tots som necessaris.

Gràcies per donar-nos l'oportunitat de ser peces. Gràcies per creure en nosaltres, en la nostra capacitat de divulgació de la pràctica de la mediació. Perquè només així, agafem impuls per continuar emprenent aventures, iniciatives i projectes.

En aquesta primera edició, l’ICAB ha reunit a més de 250 advocats que han participat de taules amb ponents d’excepció com Jeremy Lack, expert en mediació i reconegut a nivell internacional,  el magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona  i referent en el món de la mediació Il·lm. Sr. Pascual Ortuño, l’advocat i mediador Sr. Manel Canyameres, l’economista Josep Maria Cervera, el periodista Sr. Eduard Berraondo, director y presentador del magazine ‘L’illa de Robinson”, o la magistrada de la Audiència Provincial de Barcelona Il·lma. Sra. Carme Guil.

Durant el Congrés els espais de debat i intercanvi han servit per a donar a conèixer les avantatges de la mediació com a mètode de resolució, valorar els efectes d’un acord de mediació, els efectes processals i judicials, i saber com funciona la mediació més enllà de les fronteres territorials.  Un espai magnífic per a crear xarxa professional i sinèrgies.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gracias. I Premio Acord al libro "El Abogado en la mediación" en el Congreso de la Mediación de la Abogacía

El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona ha entregado el I Premio Acord al libro "El abogado en la mediación" durante el I Congreso de la Mediación de la Abogacía.

Coincidiendo con el aniversario de la entrada en vigor de la primera Ley de Mediación familiar en Cataluña (2001), el ICAB ha organizado este mes de marzo el I Congreso de la Mediación de la abogacía en su sede en Barcelona. Un acontecimiento que pretende explicar a los profesionales del ámbito jurídico el uso de la mediación como vía para resolver los conflictos, y hacer desaparecer posibles reticencias por parte de los abogados a difundir la mediación.

Por primera vez se ha convocado el Premio Acord, mediante el cual se premia un artículo, ensayo o libro que verse sobre "la mediación y el ejercicio de la abogacía". El premio nace con la voluntad de ocntinuidad y de ser un instrumento de trabajo y de difusión de la mediación. Y en esta ocasión, el trabajo premiado ha sido "El abogado en la mediación" del Sr. Juan F. López y la Sra. Paqui Soriano, abogados y mediadores ambos.

Sin duda, este premio no hace más que generar estímulo ymotivación para continuar trabajando por la divulgación y el trabajo colaborativo entre profesionales en el ámbito de la mediación. Premios como este hacen que la tarea de investigación, de coordinación con otras disciplinas, de aprendizaje de otros profesionales sea nuestro camino a seguir. Quiero expresar mi agradecimiento al Comité Científico que ha actuado como Jurado, al Centro de Mediación de Cataluña, al ICAB y a todos aquellos/as que han creido en algún momento en nosotros como generadores de opinión.

Somos muchos los que creemos que sólo trabajando en equipo haremos de esta profesión un ámbito de excelencia. Sólo sumando mejoraremos nuestro servicio al ciudadano, al cliente, a las personas que nos buscan para retomar las riendas de su vida y dar solución a sus retos, crisis y problemas. Queremos convertirnos en piezas del gran engranaje de la mediación en Cataluña, pequeñas pero constantes, modestas pero valientas. Todos somos necesarios.

Gracias por darnos la oportunidad de ser piezas. Gracias por creer en nosotros, en nuestra capacidad de divulgaicón de la práctica de la mediación. Porque sólo así, cogemos impulso para continuar emprendiendo aventuras, iniciatives y proyectos.

En esta primera edición, el ICAB ha reunido a más de 250 abogados que han participado en mesas lideradas por ponentes de excepción como Jeremy Lack, experto en mediación y reconocido a nivel internacional; el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y referente en el mundo de la mediación, Ilmo. Sr. Pascual Ortuño; el abogado y mediador Sr. Manel Canyameres; el economista Josep Maria Cervera; el periodista Sr. Eduard Berraondo, director y presentador del magazine "L'illa de Robinson"; o la magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona Ilma. Sra. Carme Guil.
Durante el Congreso, los espacios de debate e intercambio han servido para dar a conocer las ventajas de la mediación como método de resolución, valorar los efectos del acuerdo de mediación, los efectos procesales y judiciales, y saber cómo funcioan la mediación más allá de las fronteras territoriales. Un espacio magnífico para crear red profesional y sinergias.

 

05 de març 2015

La convivència entre advocat i mediador a debat al Col·legi d’advocats de Sant Feliu
Joan F- López i Paqui Soriano han presentat al col·legi d’advocats de Sant Feliu, el llibre “El abogado en la mediación”. Una publicació que parla sobre les oportunitats que suposa el treball conjunt d’advocats i mediadors en benefici del client. 

“El Abogado en la Mediación” posa sobre la taula un dels debats més vius entorn a la mediació i la seva relació quotidiana amb la pràctica jurídica. Segons Soriano, coautora del llibre, la mediació és un mecanisme de resolució de conflictes eficaç que “retorna als protagonistes la possibilitat de creure en ells mateixos per resoldre els seus problemes”. López, per la seva banda, assegura que aquest instrument cada vegada més utilitzat i promogut per part de les institucions “crea sinèrgies i complicitats professionals amb l’advocat del client durant tot el procés de mediació”. “El nostre objectiu comú és satisfer els interessos del client, i en això coincidim i hem de treballar de manera col·laborativa amb el seu advocat”, explica López.

Catalunya va ser pionera en donar cobertura normativa a aquest mecanisme de resolució alternativa de conflictes on el diàleg i la comunicació són claus per a què les parts puguin arribar a una solució acordada. En aquest sentit, després d’alguns anys d’experiència en l’àmbit civil i mercantil, molts professionals alerten de la necessitat de redefinir el paper de l’assessor jurídic de les persones que acudeixen a mediació i mostrar totes les oportunitats que es poden generar si el treball entre mediador i advocat es realitza des d’un prisma col·laboratiu.
 
Lopéz i Soriano han reaitzat ja  diversos actes en col·legis professionals arreu d’Espanya, sota el segell de l’Editorial Fortalezas. Els autors han presentat el seu llibre a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu i preparen un nou acte entorn a la Diada de Sant Jordi a Barcelona. La idea és generar un espai no només dirigit a presentar un material interessant i didàctic, sinó que “ser l’excusa per poder parlar de les oportunitats de la convivència entre l’advocat i el mediador en benefici del client” tal i com han afirmat els autors. 


Nota Premsa.