Què podem fer per tu?

Els Mediadors/es som experts en comunicació i gestió de les emocions. Basem la nostra tasca vers les persones a través d'un contacte directe amb la seva problemàtica, generant espais de diàleg i intercanvi d'opinions i posicionaments a fi d'aconseguir generar opcions fins ara no descobertes. 

En aquest sentit, la mediació treballa en temes que siguin dispoisitius, és a dir, que depenguin de la disposició de les parts. 

Podem treballar amb tu en...

* l'àmbit de parella (separació, divorci, nulitat, custòdia, aliments, pensions, extinció del règim econòmic...)

* l'àmbit familiar (entre pares i fills, entre parents,..)

* l'àmbit de succesions (filiacions, herències, donacions,..)

* l'ambit civil (impagaments, divisió de patrimoni,..)

* l'àmbit comunitari (problemes entre comunitats de veïns/es, associacionisme, convivència  espais comuns, multiculturalitat,...)

* l'àmbit educatiu (projectes de millora de la convivència, dificultats en la convivència al centre educatiu, recursos per a l'ampa,..)

* l'àmbit institucional (protocols de convivència en espais públics, gestió de conflictes socials,...)Formació: Aportant eines i recursos.

La nostra àrea de formació, per d'altra banda, prepara seminaris, xerrades, conferències i participa de cursos sobre comunicació, mediació i negociació consensuada.