21 d’abril 2015

Som molts els creients. Som moltíssims els practicants.

A aquells que ens dediquem a mediació, en l'àmbit professional, formatiu o divulgatiu, se'ns sobreentén una certa sensibilitat. Sensibilitat i empatia vers les parts o clients: analitzem la situació dels seus sentiments, el nivell i qualitat de la comunicació entres elles... Quan tractem amb clients en temes de família, d'herències, contractuals o inclús empresarials, sabem que hi ha una part emocional que hem de treballar qualsevol que sigui el nostre mètode o les tècniques utilitzades. 

No obstant, hi ha molts que a més afegim una altra sensibilitat: la social. Conceptes com "societat", "treball comunitari", "cultura de la pau", "valors", "ètica", "comunicació emocional", "aposta pel diàleg i la concòrdia", són elements clau en la nostra vida quotidiana, i també en la vessant professional. I és que, personalment crec, que el mediador/a té una responsabilitat comunitària amb la seva feina. És part, ha de ser-ho, d'un engranatge d'agents socials que impulsen una altra manera d'entendre la convivència i les relacions entre els ciutadans i ciutadanes. 

Sense paraules ens deixa episodis com el succeït ahir en una escola de Barcelona. La infància i la joventut són públic objectiu fonamental de la nostra feina. Des del foment de la mediació escolar, fins al paper que els hi donem en el procés mediador. I en aquesta feina, d'altres professionals també estan treballant els elements intrínsecs a l'eina de la mediació, cada dia. Potser moltes vegades sense que pares, mares, joves/infants o ells mateixos, hi siguin conscients: em refereixo al professorat i als educadors en el temps de lleure. 

Avui, com cada dia, vull fer arribar el meu agraïment a la tasca que realitza de manera quotidiana la comunitat educativa i els educadors a les aules i fora d'elles. I els animo a continuar treballant en aquest sentit, apostant per la coresponsabilitat des dels més petits, pel compromís, per l'empatia, per la presa de decisions i assumpció de conseqüències, per l'autonomia i el reconeixement del diferent, per la comprensió i la negociació, pel diàleg, per la consciència social. 

Gràcies. 
Aquells que creiem en una societat madura i compromesa, estem amb vosaltres en aquests durs moments.